May 16 2019

Phụ bản trong Đế Vương Chiến

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân      Chào... Đọc thêm

May 16 2019

Hướng dẫn

Anh hùng và những điều cần biết

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân      Chào... Đọc thêm

May 16 2019

May 16 2019

Hướng dẫn

Cách kiếm thẻ viện quân và nâng cấp

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân      Chào... Đọc thêm

May 16 2019

May 16 2019

Hướng dẫn

Các công trình trong Đế Vương Chiến

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân      Chào... Đọc thêm

May 16 2019

May 15 2019

Hướng dẫn

Hướng dẫn nhập Giftcode

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân      Chào... Đọc thêm

May 15 2019