Hướng dẫn | May 16 2019

Các công trình trong Đế Vương Chiến

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân

     Chào mừng các bạn đến với Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân duy nhất tại Việt Nam!

Bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn về những công trình có trong game.

1. THÀNH BẢO

Là công trình đầu não của doanh trại, khi nâng cấp Thành Bảo thì có thể nâng cao giới hạn của các công trình khác.

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được và thời gian nâng cấp công trình:

- Cấp 2: 500 vàng/ 8 exp/ 1m

- Cấp 3: 2.000 vàng/ 10 exp/ 3m

- Cấp 4: 5.000 vàng/ 12 exp /10m

- Cấp 5: 15.000 vàng/ 20 exp/ 30m

...

2. VIỆN QUÂN SỰ

Nơi đặt tất cả các thẻ viện quân, cánh tay đắc lực đồng hành trên con đường trở thành bậc Đế Vương.

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được và thời gian nâng cấp công trình:

- Cấp 2: 1000 vàng/ 8 exp/ 30s

- Cấp 3: 2.500 vàng/ 10 exp/ 3m

- Cấp 4: 7.500 vàng/ 12exp/ 30m

- Cấp 5: 20.000 vàng/ 20 exp/ 1h

...

3. THÁP PHÒNG NGỰ

Cấp độ càng cao càng nhiều sức mạnh cho việc bảo vệ thành bảo trong chiến đấu.

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được, thời gian nâng cấp công trình:

- Cấp 2: 1.000 vàng/8 exp/ 30s

- Cấp 3: 2.500 vàng/ 10 exp/ 3m

- Cấp 4: 7.500 vàng/12 exp/ 5m

- Cấp 5: 50.000 vàng/ 50 exp/ 30m

...

4. TẾ ĐÀN ANH HÙNG

Nơi chứa các anh hùng, mang trong mình sức mạnh vượt trội. Anh hùng là chìa khóa giúp các bạn thành công dễ dàng hơn trong các trận chiến đấu.

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được, thời gian nâng cấp công trình:

- Cấp 2: 7.500 vàng/10 exp/ 10m

- Cấp 3: 20.000 vàng/ 20 exp/ 10m

- Cấp 4: 50.000 vàng/20 exp/ 1h

- Cấp 5: 100.000 vàng/ 50 exp/ 1h30m

...

5. ĐẤU TRƯỜNG

Nơi thách đấu với người chơi khác, thể hiện khả năng cầm quân, chiến thuật giữa các người chơi. Tùy theo cấp độ đấu trường mà các bạn có thể nhận được rương tương ứng.

Cấp đấu trường phụ thuộc vào số cúp mà các bạn đạt được, khi chiến thắng sẽ được cộng cúp, thua sẽ bị trừ cúp.

6. CỬA HÀNG

Đây là nơi các bạn có thể mua tài nguyên, thẻ viện quân, bảo rương...

7. CÔNG HỘI

Hãy tạo riêng cho mình một công hội nếu bạn muốn làm một lãnh đạo, hoặc tham gia một công hội đã có. Cùng nhau tạp nên một tập thể hùng mạnh, cũng như hỗ trợ nhau khi xây dựng công trình, thẻ viện quân.

8. MỎ TÀI NGUYÊN

- Mỏ vàng: Cung cấp nguyên liệu cho nâng cấp nhà, thẻ viện quân

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được và thời gian nâng cấp công trình:

 Cấp 2: 100 vàng/8 exp/ 2m

 Cấp 3: 250 vàng/10 exp/ 3m

 Cấp 4: 750 vàng/12 exp /45m

 Cấp 5: 2.000 vàng /20 exp/ 1h45m

- Mỏ tinh hồn: Cung cấp nguyên liệu để nâng cấp cho Anh Hùng

Tài nguyên yêu cầu, kinh nghiệm đạt được và thời gian nâng cấp công trình:

- Cấp 2: 10.000 vàng/ 50exp/ 1h

- Cấp 3: 25.000 vàng/100 exp/ 2h

- Cấp 4: 50.000 vàng/200 exp/ 3h

- Cấp 5: 100.000 vàng /400 exp/ 4h

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!