Hướng dẫn | May 16 2019

Cách kiếm thẻ viện quân và nâng cấp

Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân

     Chào mừng các bạn đến với Đế Vương Chiến - Game Chiến Thuật Thả Quân duy nhất tại Việt Nam!

I. Cách kiếm thẻ viện quân

Thẻ viện quân được chia thành 8 loại (công trình, chống đỡ, công đoàn, tầm xa, phi hành. cường công, sát thương quần thể) giúp người chơi thể hiện sức mạnh của mình trong đấu trường và cũng cần thiết để vượt qua hết các đảo phụ bản trong game. Bài viết sẽ giúp người chơi kiếm được thẻ viện quân một cách nhanh nhất.

1. Mở bảo rương trong phúc lợi

2. Rương miễn phí, nhiệm vụ hàng ngày

3. Hoàn thành phó bản và đấu trường để nhận được rương

4. Mua bảo rương trong cửa hàng

5. Mua các thẻ tướng bằng toái phiến

6. Các sự kiện ingame

II. Nâng cấp

Để nâng cấp thẻ viện quân người chơi phải đủ số thẻ và số vàng yêu cầu

Thẻ phổ thông (tối đa lv 13)

Cấp 2: Thẻ yêu cầu:  2 - Vàng: 50

Cấp 3: Thẻ yêu cầu: 4 - Vàng: 200

Cấp 4: Thẻ yêu cầu 10 - Vàng 500

Cấp 5: Thẻ yêu cầu 20 - Vàng 1.500
...
Thẻ hiếm (tối đa lv 11)

Cấp 2: Thẻ yêu cầu 2 - Vàng 500

Cấp 3: Thẻ yêu cầu 4 - Vàng 1.500

Cấp 4: Thẻ yêu cầu 10 -  Vàng 4.000

Cấp 5: Thẻ yêu cầu 20 - Vàng 15.000

...

Thẻ sử thi (tối đa lv 8)

Cấp 2: Thẻ yêu cầu: 2 - Vàng 4.000

Cấp 3: Thẻ yêu cầu: 4 - Vàng 20.000

Cấp 4: Thẻ yêu cầu: 10 - Vàng 60.000

Cấp 5: Thẻ yêu cầu: 20 - Vàng: 120.000
...
Thẻ truyền kỳ (tối đa lv 5)

Cấp 2: Thẻ yêu cầu: 2 - Vàng: 50.000

Cấp 3: Thẻ yêu cầu:: 4 - Vàng: 300.000

Cấp 4: Thẻ yêu cầu: 10 - Vàng: 750.00

Cấp 5: Thẻ yêu cầu: 20 - Vàng: 1.500.000

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!